محدودیت های ایجاد شده در ریسلو

همانطور که طی اطلاع رسانی های پیشین در ماه های گذشته نیز اعلام شده است با توجه به تحریم های موجود علیه کشور،شرکت ریسلو اقدام به تغییر شرایط سرویس دهی و اعمال محدودیت کاربران ایرانی نموده است. جزییات این تغییرات در لینک زیر قابل بررسی می باشد.

https://kb.hostcontrol.com/Policy_restrictions?utm_source=TEMP+OFAC+2+LIST+A&utm_campaign=7e7d0078fe-EMAIL_CAMPAIGN_2017_07_14&utm_medium=email&utm_term=0_5a39d09d10-7e7d0078fe-92477621

کلیه کاربران می توانند تا حداقل 7 روز پیش از انقضای دامنه خود نسبت به تمدید دامنه اقدام نمایند تا علاوه بر تمدید ،دامنه به پنل جدید نیز انتقال یابد لذا دامنه هایی که در پنل مذکور باقی بمانند فقط تا 18 نوامبر 2017 (27 آبان 96) با دو برابر نرخ قبلی قابل تمدید می باشند و پس از آن فقط دامنه به حیات خود تا پایان دوره اش ادامه خواهد داد و در صورتی که زمان تمدید آن به کمتر از 7 روز برسد امکان از دست دادن دامنه بالا خواهد رفت .بدیهی است با توجه به اطلاع رسانی های مکرر در صورتی که قبل از زمان اعلام شده اقدامات لازم را اعمال ننمایید در صورت منقضی شدن دامنه امکان پیگیری از سوی پونه مدیا میسر نخواهد بود و دامنه شما از بین خواهد رفت.
خواهشمند است در صورتی که به دامنه خود نیاز دارید پیش از تاریخ مذکور نسبت به تمدید دامنه اقدام فرمایید و درخواست خود را به بخش فنی ارسال نموده تا اقدامات لازم جهت انتقال به ثبت کننده جدید صوت پذیرد.