blog-org-873-1486368667-domain-name-and-seo آیا نام دامنه ی من بر SEO سایت من اثرگذار است؟

انتخاب نام دامنه ی مناسب برای سایت از اهمیت زیادی برخوردار است.یک نام دامنه دقیقاً مطابق با شغل مورد نظر شما بهترین گزینه برای شماست.

به طور مثال اگر شما فروشنده ی Cupcacke هستید: www.cupcacke.com

 زمانی که این نشانی را برای دامنه ی سایت خود انتخاب می کنیم نشان دهنده ی این است که ما به موقع وارد شده ایم و در شغل خود پیشتاز هستیم.ولی اگر نام دامنه ی ما به طور مثل در همان شغلی که در مثال قبلی گفته شد www.online-cupcacke-store.com باشد یعنی ما دیر رسده و به ناچار آن چیزی را که باقی مانده است را بدست آورده ایم نه آن چیزی را که واقعا می خواسته ایم.

دامنه های خوب خیلی گران قیمت هستند ولی در بیشتر مواقع ارزش خرید و صرف هزینه را دارند.

خیلی خوب است که نام دامنه ی ما حاوی کلمات کلیدی مربوط به کارمان باشد ، نام سایت چیزی است که به صاحب آن تعلق دارد و پارامتری است مثل سند مالکیت .نام سایت همان چیزی است که تا آخر با سایت شما می ماند و در تمام موارد روی نام سایت سرمایه گذاری می کنید.

بهترین زمان برای بهینه سازی یک سایت ابتدای شروع زندگی آن سایت است.

سفارش سئو به شرکت های متخصص، در زمان و هزینه شما صرفه جویی خواهد کرد.