blog-535x280-803-1485335902-need-crm مدیریت ارتباط با مشتری - پونه مدیا
زمانی که کسب و کار شما کوچک است، ممکن است با استفاده از ابزارهایی از قبیل اکسل بتوانید مشتریان و سفارشات خود را پیگیری کنید. اما با رشد کسب و کار، پیچیدگی این روابط نیز بیشتر می شود و کم کم پی می...