سواد دیجیتال به معنای داشتن مهارت های لازم برای زندگی ، یادگیری و کار در جامعه ای است که ارتباط و دسترسی در آن از طریق فن آوری های دیجیتال مانند اینترنت ، رسانه های اجتماعی و دستگاه های تلفن همراه انجام می شود.شما برای زندگی در دنیای امروز نیاز به مهارت هایی برای استفاده از تکنولوژی های مختلف روز دارید. 

معلمان و مربیان هر روز بیشتر و بیشتر بر مزایای مهارت سواد دیجیتال در مدارس تمرکز می کنند زیرا دانش آموزان امروز به عنوان منبع اصلی اطلاعات به اینترنت نگاه می کنند. دانش آموزانی که سواد دیجیتال دارند میتوانند در محیط اینترنت محتوا و مطالب مورد نیاز خود را پیدا کنند و آنها را به اشتراک بگذارند.

واقعیت مجازی یا Virtual reality چیست؟

واقعیت مجازی فناوریی است که در آن محیطی مجازی در جلوی چشمان کاربر قرار میگیرد و براساس حرکت سر و بدن آن محیط مجازی تعامل برقرار می کند. به عبارت...

واقعیت افزوده یا AUGMENTED REALITY چیست؟

Augmented Reality یا همان واقعیت افزوده در معنا به روشهایی گفته میشود که به واقعیت و عین،امکانات و ویژگی های بیشتری اضافه می کند و باعث درک و سرعت...

اینترنت اشیا

ما اینترنت را چند دهه ای است که می‌شناسیم.مجموعه‌ای از کامپیوترها که به یکدیگر متصل هستند و با یکدیگر تبادل اطلاعات انجام می دهند.البته چند دهه قبل...