• کارفرما: اپلیکیشن اندروید موزه موسیقی اصفهان
  • تاریخ راه اندازی:  خرداد 1394
  • مشاهده سایت: www.isfahanmusicmuseum.com
 

طراحی اپلیکیشن موزه موسیقی

(خرداد 1394)

اپلیکیشن  اندروید موزه موسیقی اصفهان، اپلیکیشنی است برای مشاهده ویژگیهایی نظیر معرفی سازهای مختلف (ساز شناسی)، معرفی بخش های مختلف و موجود در موزه و اخبار مربوط به موزه.

امتیازی ثبت نشده است.