• کارفرما: اپلیکیشن اندروید نظرسنجی وزارت صنعت، معدن و تجارت
  • تاریخ راه اندازی:  خرداد 1394
  • مشاهده سایت: www.poll.mimt.gov.ir
اپلیکیشن و سیستم مدیریت نظر سنجی
اپلیکیشن و سیستم مدیریت نظر سنجی

طراحی اپلیکیشن نظرسنجی وزارت صنعت، معدن و تجارت

(خرداد 1394)

اپلیکیشن  اندروید نظر سنجی وزارت صنعت معدن تجارت ، اپلیکیشنی است برای انتقادات پیشنهادات مراجع کنندگان وزارت صنعت معدن تجارت و کارمندان این وزارتخانه می باشد. در واقع امکان نصب اپلیکیشن روی تبلت و نصب آن در هر جای سازمان وجود دارد و کاربران به صورت لمسی می توانند آرا خود را ارائه کنند. در واقع با این اپلیکیشن نظر سنجی شما می توانید پشت در هر اتاق سیستم نظر سنجی داشته باشنید و همکاران و ارباب رجوع های شما می توانند به کیفیت ارائه خدمات شما رای دهند . و به صورت بسیار هدفمند تکریم ارباب روجوع انجام می شود. این سیستم دارای یک داشبورد مدیریت مرکزی است و مدیران قسمت ها به صورت نموداری یا آماری می توانند گزارشات سیستم را به صورت کاملا آنلاین بررسی کنند.

امتیازی ثبت نشده است.