پورتال سازمانی

  • کارفرما: شرکت مهندسی فولاد مبارکه تاریخ راه اندازی: تیر 1395 مشاهده سایت: www.mse-co.com طراحی اولیه (تیر 1395) این پورتال سازمانی با هدف ارائه خدمات الکترونیکی به کاربران در تیر 1395 طراحی و راه...
  • کارفرما: پایگاه خبری انتخاب خبر تاریخ راه اندازی: اردیبهشت 1395 مشاهده سایت: entekhabkhabar.ir طراحی اولیه (اردیبهشت 1395) این وب سایت با هدف اطلاع رسانی، انتشار اخبار، ارائه خدمات الکترونیکی به...
  • کارفرما: پایگاه خبری ورزش اصفهان تاریخ راه اندازی:آبان 1395 مشاهده سایت: isfahansport.net طراحی اولیه (آبان 1395) این وب سایت با هدف اطلاع رسانی، انتشار اخبار ورزشی استان، ارائه خدمات الکترونیکی به...
  • کارفرما: باشگاه فرهنگی ورزشی گیتی پسند تاریخ راه اندازی: فروردین 1390 مشاهده سایت: www.sgpco-club.com طراحی وب سایت باشگاه ورزشی (تیر 1389) طراحی وب سایت باشگاه ورزشی با هدف درج اخبار لیگ فوتسال...
  • کارفرما: پایگاه اطلاع رسانی ورزش و جوانان استان اصفهان تاریخ راه اندازی:خرداد 1394 مشاهده سایت: www.sportesfahan.ir طراحی وب سایت خبری (خرداد 1394) در طراحی پرتال خبری، ظاهر سایت بسیار در جذب کاربر...
  • کارفرما:سازمان صنعت، معدن و تجارت تاریخ راه اندازی:تیر 1394 مشاهده سایت: www.smtinfo.ir طراحی اولیه (تیر 1394) این پورتال سازمانی با هدف ارائه خدمات الکترونیکی به کاربران در تیر 1394 طراحی و راه...