قیمت ثبت دامنه

,

تعرفه دامنه

آشناترین پسوند دامنه‌ی عمومی com. می‌باشد، اگر شما دارای یک تجارت غیرفارسی هستید و یا نیاز به برندسازی و حفظ برند خود دارید، ثبت و استفاده از دامنه‌های عمومی را به شما پیشنهاد می‌دهیم. درحال‌حاضر پونه مدیا با همکاری سه شرکت Directi ,Hexonet ‌و Onlinenic دامنه‌های عمومی را ثبت می‌نماید.

پسوند دامنهقیمت ثبت دامنهقیمت انتقال دامنهقیمت تمدید دامنهمدت زمان دامنهجستجو دامنه
دامنه com 3,065,900 ریال 3,065,900 ریال 3,065,900 ریال یک سال
دامنه net 3,782,000 ریال 3,782,000 ریال 3,782,000 ریال یک سال
دامنه org 3,744,800 ریال 3,744,800 ریال 3,744,800 ریال یک سال
دامنه co 8,215,000 ریال 8,215,000 ریال 8,215,000 ریال یک سال
دامنه biz  4,550,800 ریال 4,550,800 ریال 4,550,800 ریال یک سال
دامنه asia 4,402,000 ریال 4,402,000 ریال 4,402,000 ریال یک سال
دامنه in 3,137,200 ریال 3,137,200 ریال 3,137,200 ریال یک سال 
دامنه info 5,545,900 ریال 5,545,900 ریال 5,545,900 ریال یک سال 
دامنه com.co 3,999,000 ریال 3,999,000 ریال 3,999,000 ریال یک سال 
دامنه xyz 3,549,500 ریال 3,549,500 ریال 3,549,500 ریال یک سال 
دامنه zone 9,455,000 ریال 9,455,000 ریال 9,455,000 ریال یک سال
دامنه co.com. 8,680,000 ریال 8,680,000 ریال ریال 8,680,000 ریال ریال یک سال
امتیازی ثبت نشده است.