وظائف کارشناس فروش

 • پیروی از استراتژی های گسترش فروش
 • برنامه ریزی قرارهای ملاقات
 • ارائه و نمایش خدمات پونه مدیا
 • مذاکره و بستن قرارداد
 • جمع آوری اطلاعات
 • نوشتن گزارش روزانه در سیستم پونه مدیا
 • پیگیری فعالیت رقبا
 • پیگیری و حل مشکلات مشتریان(قانونی و مالی)
 • پیگیری پرداخت ها و ارائه فاکتور به مشتریان
 • آگاه سازی مشتریان از تخفیف ها و پیشنهادات
 • کنترل مدت زمان قراردادهای مشتریان
 • رسیدن به اهداف ماهانه
 • مانیتورکردن فعالیت مشتریان
 • حل مشکلات مشتریان

توانایی ها و تخصص های مورد نیاز

 • برخوردار بودن از اعتماد به نفس و بلوغ فکری
 • برون گرا و رک و راست بودن
 • صبور
 • یک شنونده فعال 
 • توانایی پذیرش انتقاد سازنده
 • دارای مهارت خوب در زبان انگلیسی
 • برخوردار بودن از آگاهی های تجاری
 • دارای  مهارت مذاکره
 • برخوردار بودن از دانش کامپیوتر (نرم افزارهای office , CRM)
 • توانایی کار تیمی
 • داشتن تجربه مشابه یک امکان خوب محسوب میشود.
 • توان فروش و بازاریابی

محل کار اصفهان و به صورت تمام وقت

فرم استخدام کارشناس فروش نرم افزار