طراحی اپلیکیشن اندروید
کارفرما: شهرداری دیزیچه
تاریخ راه اندازی: خرداد 1394
مشاهده سایت: www.dizichecity.ir
 

طراحی اپلیکیشن شهرداری

(خرداد 1394)
اپلیکیشن اطلاع رسانی برای سازمانها و مجموعه ها این کمک را می کند که کاربر بدون نیاز به مراجعه وب سایت مذبور در صورتی که خبر جدید یا اطلاعیه جدید یا موردی برای آگاه سازی وجود داشته باشد از طریق Notification آگاه شده و کاربر وارد اپلیکیشن اطلاع رسانی شده و تغییرات را ملاحظه نماید.
این اپلیکیشن به منظور آشنایی بیشتر شهروندان با جاذبه های گردشگری شهر دیزیچه، اطلاع رسانی در زمینه های مختلف از جمله پروژه های عمرانی شهر دیزیچه طراحی و پیاده سازی شده است.