مقررات حفاظت از اطلاعات جدید GDPR و تاثیر آن بر روی عکس های وب سایت چیست؟

در تاریخ 25 مه 2018، قانون جدید تنظیم مقررات حفاظت از اطلاعات اتحادیه اروپا به اجرا در می آید. این نه تنها عواقب وسیع را برای شرکت ها و اپراتورهای وب سایت دارد، بلکه برای هر کسی که عکس می گیرد نیز!!

سالهاست که قانون کپی رایت هنرمندان در مورد عکس در آلمان مورد استفاده قرار گرفته است. در اصل، حق استفاده از تصویر شما برای اولین بار در اختیار شما است . علاوه بر این، استثنائاتی هم وجود دارد، برای مثال افرادی که سوژه  اصلی نیستند، مثل عابرین هنگام عکسبرداری دروازه برلین، تماشاگران هنگام عکسبرداری از یک ورزشکار یا مهمان عروسی هنگام عکسبرداری از عروس و داماد ، در این موارد نیازی به اجازه نامه کتبی از سوژه وجود نداشت.

این موضوع با قانون جدیدتغییر می کند. با توجه به این واقعیت که عکس های دیجیتالی، حاوی ابرداده هایی مانند زمان، مکان و غیره هستند که به طور قابل توجهی بیشتر در مورد فرد نسبت به یک عکس آنالوگ اطلاعات می دهد، لذا به عنوان اطلاعات شخصی محسوب می شوند این اساسا به این معنی است که هر کسی که عکس می گیرد حتی اگر مردم به عنوان سوژه اصلی نباشند نیاز به رضایت آنها می باشد.

مقررات حفاظت از اطلاعات جدید GDPR و تاثیر آن بر روی عکس های وب سایت چیست؟

حال اگر یک استفاده تجاری در میان باشد، و این شامل درآمد تبلیغاتی درمورد برنامه های وابسته، بند های تبلیغاتی، درآمد Youtube و غیره، به صورت جداگانه بررسی می شود.

این به این معناست که: بدون اجازه صریح، هیچ عکسی از افراد ممکن نیست، حتی اگر سوژه اصلی نباشد. از آنجا که حتی تولید یک عکس به معنای ذخیره سازی است. به عنوان یک مجوز اجازه طرف کافی نیست و باید با هر شخصی یک قرارداد کتبی نوشته شود که می تواند به صورت الکترونیکی اتفاق بیفتد، اما شما باید درباره آنچه که می خواهید با تصویر انجام دهید  او را آگاه کنید.

 

با توجه به مشکلاتی که این قانون ایجاد می کند به طور حتم تغییراتی توسط قانون گذار در ماههای آینده خواهیم دید