blog-org-869-1486561915-ppc-agency3 چگونه کار متخصص بهینه سازی و کلیک خود را بررسی کنیم؟

اگر شما یک نفریا یک تیم را استخدام کردید که کلیک سایت شما را بالا ببرد یا کار بهینه سازی سایت شما را انجام می دهد می توانید با بررسی موارد زیر کار این شخص را بررسی کنید اینکه آیا ان طور که باید کار شما را انجام داده یا نه؟ خیلی از صاحبان مشاغل هستند که متخصص بهینه سازی یا متخصص کلیک برای کار خود استخدام می کنند ولی وقتی برای بررسی کار انها قرار نمی دهند.

دنبال چه چیزی بگردیم؟

شروع اینکار با دانستن موارد ابتدایی است که نمی دانید البته منظور این نیست که اطلاعاتی در حد متخصص بهینه سازی یا متخصص کلیک داشته باشید منظور فقط این است که کار انجام شده توسط آنها را درک کنید تا بتوانید با آنها رابطه کاری موثر و مفیدی داشته باشید.

1- مشخص کردن اهداف و روش های اندازه گیری آنها

اهدافتان و روش های اندازه گیری آنها را مشخص کنید. و در مورد آنها با متخصصین خود صحبت کنید به این وسیله می توانید با ادبیات مشترکی با هم صحبت کنید. و نتیجه را طبق اهداف قرارداده شده بررسی کنید.

2- گزارش های دقیق و واضح

یکی از راه های همکاری متقابل بررسی و خواندن گزارشات واصله است . بهترین راه حل برای اینکه بدانید آیا کارتان به خوبی انجام می شود دریافت گزارش و گرفتن راهنمایی برای خواندن آن گزارش می باشد تا بتوانید قسمت های کلیدی گزارش را بررسی کنید می توانید قبل از شروع کار نوع گزارش متخصص مورد قرار داد خود را بررسی کنید تا بدانید در روند کار گزارشهای دریافتی شما به چه شکل خواهد بود.

3- وضعیت شروع کار را بررسی کنید

قبل از اینکه کار شروع شود یک گزارش از وضعیت فعلی سایت خود از آنها دریافت کنید تا حرکت شما برحسب وضعیت فعلی شما به بعد باشد نه اینکه وضعیت فعلی شما بعدا به شما تحویل داده شود. 

4- مشخص کردن بازار هدف و کلمات کلیدی به صورت کامل

هیچ کس به اندازه شما در مورد بازار هدف شما اطلاع ندارد بهتر است که بازار هدفتان را خودتان مشخص کنید با متخصصین بهینه سازی و کلیکتان مشورت کنید و کلمات کلیدی خود را تعیین کنید اگر متخصصین شما همه ترافیک دنیا را برای شما ایجاد کنند ولی این ترافیک ترافیک هدفمند نباشد و بازدید کنندگان بازدید کنندگان هدف شما نباشند این ترافیک اصلا برای شما موثر نیست و نتیجه ای زا آن برای شما حاصل نمی شود.

5- تیمی را انتخاب کنید که همیشه در حال به روز رسانی خود باشند

لازم است که تیم شما تیم به روزی باشند و شما را در جریان به روز رسانی خود نیز قراردهند می توانید از آنها بخواهید منابعی که خود را به روز می کنند را به شما معرفی کنند.

6- روند کار بهینه سازی و ترافیک خود را کنترل کنید

بهینه سازی باید شامل تبلیغات پولی برای کلمات شما و تبلیغات روند باشد ولی شما باید کم کم روند پیدا کنید که برای هر کلمه ای چقد ترافیک دریافت می کنید. که این روند کم کم بهتر شدن کلیک شما را نشان می دهد.

 بهتر است قبل از اینکه سراغ متخصص بهینه سازی و ایجاد کلیک بروید اهداف خود را مشخص کنید و هدافتان کاملا روشن و مشخص و واقع گرایانه باشد چون در غیر این صورت به هدفتان نمی رسید و هزینه بی جهتی را متقبل شده اید.

PPC Agency :

متخصصین کلیک های پولی مدلی برای تبلیغلت پولی شما