انواع پسوند دامنه

انتخاب پسوند دامنه برای يك آدرس دامنه ی سایت طراحی شده اجباری است ، پسوند دامنه سایت را می توان از ميان گزينه های موجود و با توجه به نوع يا محل فعاليت وب سایت انتخاب نمود. پسوندهای مجاز و معتبر دامنه در واقع پسوندهايی مي باشند كه توسط كميته مخصوص تاييد و تصويب پسوندها يعنی ICANNN تاييد شده باشند.

از نظر محدوده جغرافیایی، پسوند دامنه ها  را میتوانیم به دو دسته بین المللی و ملی تقسیم‌بندی کنیم. پسوند دامنه های بین‌المللی در همه کشورهای جهان مشترک هستند و قابل استفاده است. اما دامین‌های ملی معمولا تنها در یک کشور خاص قابلیت ثبت داشته و سایت‌های آن کشور از این دامین می‌توانند استفاده کنند. به طور مثال دامین com, org, net دامین‌های بین المللی هستند. اما دامین ir. یک دامین ملی و مخصوص کشور ایران است. کشورهای دیگر نیز دامین‌های ملی مخصوص به خودشان را دارند. مثلا دامین ملی انگلیس uk. است. البته اشتباه نشود، یک وقت فکر نکنید افراد از کشورهای دیگر نمی‌توانند وارد سایت‌هایی با دامین ملی ایران شوند. همه دامین‌ها در همه کشور‌ها قابلیت باز شدن را دارند.

اين پسوندها از نظر فني Top Level Domain يا به اختصار TLDD اطلاق مي گردند كه مي توان آنها را در سه دسته كلی به ترتيب زير تقسيم بندی نمود:

 پسوندهای عمومی (gTLD): 

اين پسوند های دامنه كه عبارتند از.com , .net , .org براي ثبت و استفاده عموم و هر نوع كاربری مجاز (قانوني)  وب سایت قابل استفاده مي باشند. ثبت اين دامنه ها از طريق شركتهايی با عنوان Registrar كه توسط ICANN معتبر اعلام شده اند يا نمايندگيهای مجاز آنها امكان پذير مي باشد. هر چند دامنه های فوق هر يك از اختصارهايی براي منظور خاص اقتباس گرديده اند ( .org ارگانها و مراكز غير انتفاعی ، .net شبكه و خدمات اينترنتی، .com بنگاهها و مراكز اقتصادی ) ولي در عمل محدوديتی برای استفاده از اين پسوندهای دامنه وجود ندارد. در اين ميان پسوند .com بيشترين متقاضی را در برداشته كه در حال حاضر بيش از چهل ميليون دامنه بر روی اين سه پسوند ثبت می باشند و در حدود 90 درصد از پسوند .com استفاده شده است.

پسوندهای اختصاصی (ويژه): 

پسوندهايی كه افراد و سازمانهايی با مشخصات و فعاليتهای خاص بر روی آنها مي توانند اقدام به ثبت دامنه نمايند يا فعاليت بر روی اين پسوند ها می بايست از قوانين خاصی تابعيت بنمايد. مانند .biz , .edu , .info , .gov , .int , .pro , aero, .arpa , .coop, .museumm كه در هنگام ثبت يا در مدت استفاده ارائه مدارك و رعايت قوانينی خاص اجباری خواهد بود.

پسوندهای ملی (كشوری): 

علاوه بر پسوندهای عمومی و خاص ، كشورهای مختلف نيز می توانند اقدام به درخواست پسوند با كد اختصاری كشور خود (دو حرفی) را بنمايند. اداره اين پسوندها ، قوانين و نحوه تخصيص آنها در اختيار دولتها يا مراكز معرفی شده توسط مراجع رسمی هر كشور خواهد بود. كشورهای مختلف می توانند ثبت اين دامنه ها را براي ساير  مليتها آزاد يا محدود نموده و يا بطور كلی هرگونه رويه خاصی را در اين خصوص اتخاذ نمايند. پسوندهای دو حرفي بعضی از مليتها با بعضي از كلمات اختصاری تشابه داشته كه اين كشورها از اين فرصت استفاده نموده و به فروش عمومي پسوندهای خود اقدام مي نمايند. پسوندهايی نظير .ws , .tv , .cc , .fm , .mw , .it و غيره ... از اين قبيل می باشند. 

بسياری از كشورها پسوند خود را به سطوح ديگری نيز تقسيم می نمايند. مثلا .ir كه پسوند كشور ايران است به .org , .net , .co , .id , edu تقسيم گرديده كه بعضي از اين پسوندها مخصوص فعاليتهای خاص در نظر گرفته شده اند.

امتیازی ثبت نشده است.