شرایط تخصصی در استخدام برنامه نویس PHP

 • تسلط کامل در PHP و MYSQL
 • تسلط کامل در برنامه نویسی شی گرا و الگوی معماری MVC
 • تسلط در Ajax، JQuery ، Java Script ، CSS2 و CSS3
 • ترجیحاً مسلط به برنامه نویسی ساختار موبایل
 • آشنا با مفاهیم تحلیل پروژه و ابزارهای آن
 • آشنایی با مفاهیم معماری نرم افزار
 • آشنایی مناسب به اصول اولیه لینوکس
 • دارای تجربه مفید و کار شرکتی

 شرایط عمومی در استخدام برنامه نویس PHP

 • خلاق و علاقمند به یادگیری و کار گروهی
 • مسئولیت پذیر وبا انگیزه و پر انرژی
 • آشنایی کافی با نرم افزارهای MS-Office
 • آشنایی مناسب به زبان انگلیسی

 باید بدانید که تجربه برنامه نویس php از مدرک تحصیلی برای ما مهم تر است.

فرم استخدام برنامه نویس php

امتیازی ثبت نشده است.