سئو داخلی

سئوی داخلی یعنی بهینه سازی صفحات سایت برای بدست آوردن ترافیک بیشتر از سمت موتور جستجوی گوگل ، سئو داخلی در مورد سورس کد های سایت ، محتوا ، سرعت سایت می باشد.